Het zakelijk krediet is bedoeld voor bedrijven die behoefte hebben aan geld om hun onderneming te financieren. Uw financieel adviseur adviseert deskundig en verzorgt de kredietbemiddeling voor starters, MKB bedrijven en grote bedrijven tegen een zo laag mogelijke rentepercentage.

Groot netwerk van geldverstrekkers

Uw financieel adviseur heeft een groot netwerk bestaande uit meerdere geldverstrekkers. Wij treden onafhankelijk op en kunnen meer mogelijkheden aanbieden in vergelijking met reguliere banken. Onze kennis van complexe dossiers en creativiteit stelt ons in staat dingen voor elkaar te krijgen die anderen laten liggen. Wij leveren maatwerk voor elke financiële situatie.

Hypotheekfonds

Naast geldverstrekkers hebben we hypotheekfondsen in ons netwerk. Een hypotheekfonds verstrekt onder strikte voorwaarden hypotheken aan ondernemers en vastgoedbeleggers die buiten de richtlijnen van de reguliere banken vallen. De middelen voor de hypotheken worden bij elkaar gebracht door investeerders op zoek naar een goed rendement.

Uw financieel adviseur ondersteunt bij het opstellen bij het bedrijfsplan

Uw bedrijfsplan speelt een belangrijke rol bij het toekennen van zakelijk krediet. Wij verdiepen ons in uw bedrijfsplan en geven waar nodig advies ter verbetering zodat u uw bedrijfsplan naar een hoger niveau kunt brengen. Wij zorgen ervoor dat de financiële onderbouwing klopt en u daadwerkelijk kans maakt een zakelijk krediet aan te gaan.

Uw financieel adviseur ondersteunt bij het opstellen bij het bedrijfsplan

Uw bedrijfsplan speelt een belangrijke rol bij het toekennen van zakelijk krediet. Wij verdiepen ons in uw bedrijfsplan en geven waar nodig advies ter verbetering zodat u uw bedrijfsplan naar een hoger niveau kunt brengen. Wij zorgen ervoor dat de financiële onderbouwing klopt en u daadwerkelijk kans maakt een zakelijk krediet aan te gaan.

Brugfinanciering: zakelijke kredieten voor projectontwikkelaars

Uw financieel adviseur regelt zakelijke kredieten voor projectontwikkelaars. Deze brugfinanciering is bedoeld als tijdelijke financiering voor bijvoorbeeld:

  • aankoop van gronden die bouwrijp gemaakt worden voor woningbouw
  • kantoorpanden die verbouwd worden tot appartementen voor de verhuur

Aansluitend op de brugfinanciering kunnen wij uw vastgoed financiering regelen.

Menu