Een startend ondernemerspaar kreeg de mogelijkheid een snackbar met restaurant over te nemen. Echter ontbrak het aan het benodigde startkapitaal. Wij hebben de begeleiding op ons genomen om er voor te zorgen dat hun plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd konden worden. Daarbij hebben wij ondersteuning geboden bij het opstellen van een goed onderbouwd bedrijfsplan zodat het startkapitaal gefinancierd kon worden. Daarnaast hebben we een huurkoop constructie uitgewerkt waardoor deze starters een aantal jaren de tijd krijgen om hun zaak op te bouwen waarna ze tot aankoop kunnen overgaan.

Menu